Hoitola Toivonpuu

Kehoa voi kuunnella syvemmin kuin sanoja. Aisteilla voi virittyä syvään vuorovaikutukseen toisen ihmisen kanssa silloinkin, kun sanoja ei löydy. Tässä perustavassa vuorovaikutuksesta, terapiasuhteen edetessä, voivat jäsentyä myös sanat. Sanat nousevat voimakkaammin kehotietoisesta tilasta kuin käsitteellisestä ja järkeistävästä osasta mieltä ja aivoja.

Kehotietoisen vuorovaikutteinen tila on hyvin samankaltainen kuin vauvan ja äidin symbioottinen varhainen vuorovaikutus.

Tämän yhteyden luomisesta ja sen mahdollistamasta vuorovaikutuksesta rakentuu lähestymistapani terapeuttina. Välineinä käytän Rosen-menetelmää ja TRE-ohjausta. Rosen-menetelmän suuri anti on läsnäoleva, kuunteleva kosketus, joka syntyy asiakkaan kanssa ”samalle taajuudelle virittymisestä” ja tämän virittymisen vahvistamisesta kosketuksella.

Näin tiedostamaton voi terapeutin myötävaikutuksella muuttua tiedostetuksi ja löytää sanallisen ilmaisun. Turvallisessa ilmapiirissä asiakkaassa mahdollistuvat huomiot omista kehon suoja- ja jännitystiloista, jotka voivat olla nykytilanteessa toimintaa rajoittavampia kuin sitä avaavia ja tukevia. Meissä saattaa olla paljon menneisyyteen sitoutunutta energiaa, jonka tiedostettuamme voimme vapauttaa tähän päivään.

Läsnäolo, kosketus, kehon reagoinnin sanoitus ja jäsentäminen auttavat hoidossa tulemaan entistä syvemmin tietoisiksi kehostamme ja mielestämme. Siten voimme löytää uudenlaista yhteyttä itseemme ja vuorovaikutukseemme. Myötätunto ja ymmärrys itseä kohtaan kasvaa ja mahdollistaa kasvun ja kehityksen kohti oman ytimemme syvää viisautta.

Eevi Salila-Anttila
Olen toiminut ammatikseni
kehoterapeuttina vuodesta 2005.

- Rosen-terapeutti vuodesta 2002
- TRE-ohjaaja vuodesta 2010
- Lapsihieronta vuodesta 2008