Lapsihieronta

Mitä?

Hieronta rauhoittaa lasta, poistaa kehon jännitystä ja vahvistaa lapsen kehonkuvaa ja itseluottamusta. Hieronnan avulla lapselle välittyy viesti hyväksynnästä ja näin myös lapsen omat rajat vahvistuvat. Lapsen toiveita ja tarpeita kunnioittava kosketus auttaa lasta arvostamaan terveesti omaa kehoaan ja suojelemaan omaa itseään.

Hieronta myös vilkastuttaa aineenvaihduntaa ja verenkiertoa ja näin vahvistaa immuunijärjestelmää. Hieronta vaikuttaa suotuisasti hermoston kehitykseen, lievittää kipua ja parantaa unen laatua. Pehmeässä kosketuksessa rauhallisuushormoni oksitosiinin erittyminen kehossa aktivoituu, mikä puolestaan vähentää stressihormoni kortisolin erittymistä.

Miten?

Lapsihieronta on turvallisin, tutuin, samoina toistuvin liikkein etenevä tapa koskettaa lasta. Liikkeet toistuvat samoina niin selässä, käsissä, jaloissa ja jalkaterissä. Huomioiduksi tulee myös niska ja pää. Kun liikkeet ovat pehmeitä ja rytmisesti eteneviä, lapsi kokee olonsa turvalliseksi ja voi rentoutua. Lapsen ikä ja kulloinenkin vireystila säätelee hierontaan käytettyä aikaa. Hieronta tehdään hierontapöydällä, jossa ollaan ensin vatsallaan ja sitten selin.

Hierontaan käytetään öljyä, mutta hieronta voidaan tehdä myös ilman, jos lapsella on allergiaa tai hänestä tuntuu paremmalta tulla kosketetuksi ilman öljyä. Vaatetuksessa huomioidaan lapsen toiveet.

Mistä?

Lapsihieronnan vaikutuksia on tutkittu Karoliinisen instituutin, Uppsalan lastenpsykiatrisen klinikan ja Axelsson-instituutin välisessä yhteistyössä, jossa selvitettiin lapsihieronnan vaikutusta alle kouluikäisiin lapsiin. Kaliforniassa Touch Research -instituutissa on tehty tutkimuksia keskoslasten hieronnasta ja sen vaikutuksista pienten keskosten fysiologiseen, sosiaaliseen ja motoriseen kehitykseen. Käyttämäni lapsihieronta malli perustuu näihin tutkimuksiin. Tutkimuksista on saatu paljon uutta tietoa esimerkiksi varhaisen vuorovaikutuksen ja kosketuksen merkityksestä lapsen terveen kasvun ja kehityksen mahdollistajana.

Kenelle sopii?

Hieronta sopii perusterveelle lapselle lisäämään tervettä kehonkuvaa ja vahvistamaan tunnetta hyväksytyksi ja nähdyksi tulemisesta. Myös syömishäiriöiset lapset ja masennusoireista kärsivät lapset ovat hyötyneet lapsihieronnasta. ADHD-oireet ja agressiivisuus ovat tutkimusten ja kokemusten valossa lievittyneet hieronnan avulla.

Milloin ei ole hyvä hieroa?

  • Jos lapsi on kuumeinen, flunssainen tai keho on tulehdustilassa.
  • Jos lapsella on vaikea ihottuma (terveitä kohtia on mahdollista hieroa).
  • Jos lapsi vastustaa hierontaa.