Rosen-menetelmä

Mitä?

Rosen-menetelmä on kokonaisvaltainen, psykofyysinen tapa kohdata ihminen. Terapeutti kohtaa asiakkaan käyttäen niin sanottua läsnäolevaa, kuuntelevaa kosketusta ja havainnointia. Koskettamalla terapeutti mahdollistaa ja tukee tilaa, jossa asiakas voi turvallisessa ilmapiirissä tulla tietoiseksi mahdollisesti torjutuista tai tukahdutetuista tuntemuksistaan, tunteistaan ja muistoistaan. Usein tällaiset tuntemukset ovat joskus olleet jollain tavoin liian vaikeita tai ylivoimaisia kokea ja kohdata tunnetasolla tai kehollisesti. Näin joudutaan toimimaan esimerkiksi silloin, kun jokin tilanne tai aikakausi elämässä on ollut vain selviytymistä tai omia tarpeita ja tunteita on jouduttu tukahduttamaan pitkään.

Miten?

Terapeutin tehtävänä ei ole parantaa eikä neuvoa vaan mahdollistaa hyväksyvällä läsnäolevalla tavalla se, että asiakas voi kosketettaessa saada itsessään yhteyden suojamekanismeihinsa. Suojamekanismit ovat auttaneet selviytymään tilanteissa, joissa ei ole ollut mahdollista työstää tai purkaa omia tuntemuksia. Näiden huomioidensa avulla asiakas saa väljyyttä tunnistaa myös itsessään olevia voimavaroja, joita näiden suojien ylläpitäminen ei mahdollista. Kroonistuneina suojamekanismit ja kehon jännitykset vievät paljon energiaa ja erillistävät ihmistä niin itsestään kuin ympäristöstään. Keho ja mieli hellittävät monesti jo tehtyään oivaltavan löydön kehon tavasta suojella itseään ja siitä millaiseen tarpeeseen suojautumista on tarvittu. Terapeutti myös mahdollistaa, että asiakas voi vähitellen tunnistaa uudella tavalla oman kehonsa viestejä, tapaansa purkaa painetta ja säädellä terveesti energiatasoaan tai huomioida tarvettaan suojautua.

Mistä?

Rosen-menetelmän nimi tulee Marion Rosenin (1914-2012) sukunimestä. Häntä voidaan pitää yhtenä psykofyysisten kehoterapioden uranuurtajana. Rosen työskenteli ja kouluttautui tekemään hierontaa, hengitysharjoituksia ja rentoutusta psykoanalyysipotilaille jo 1930-luvulla Saksassa.

Myöhemmin hän opiskeli fysioterapeutiksi muutettuaan Amerikkaan. Työssään fysioterapeuttina hän huomasi, että ihmiset, jotka hoidoissa puhuivat asioistaan, myös toipuivat nopeammin. Hän oivalsi kuinka tiedostamattomat osat näkyvät olemuksessamme ja tavassamme liikkua. Kehomme suojaa meitä torjumalla kipeät kokemukset lihaksia jännittämällä. Pitkään jatkuessaan jännitys alkaa rajoittaa kehoa ja mieltä. Asennosta tulee asenne. Marion Rosen kehitti ja tutki nimeään kantavaa menetelmää lähes kuolemaansa asti. Nykyään menetelmän kehityksestä vastaa yhdysvaltalainen Berkeley-instituutti.

Hoidon kulku

Hoito tehdään hoitopöydällä ja kestää noin tunnin. Asiakas on hoitopöydällä alusvaatteilla. Ensimmäisellä kerralla tutustutaan esitietolomakkeen avulla asiakkaan mahdollisiin diagnooseihin, tarpeisiin ja toiveisiin hoidosta sekä keskitytään asiakassuhteen rauhalliseen luomiseen. Ensimmäisen hoitoajan kesto noin 1 ½ tuntia, myöhemmin noin 1 h 15 min. Hoidon jälkeen on hyvä antaa itselleen aikaa, jotta hoidon vaikutus voi työstyä rauhassa.

Hoito sopii esimerkiksi

  • Jos olet stressaantunut
  • Jos voimavarasi tuntuvat olevan vähissä
  • Jälkihoidoksi, kun akuutti kriisi tai vaikea elämänvaihe on ohi
  • Jos haluat tutustua itseesi syvemmin
  • Jos sinulla on epämääräisiä oireita, joille ei löydy fysiologista syytä
  • Oman hyvinvointisi tueksi
  • Jos kaipaat elämääsi uutta näkökulmaa

Lisätietoja: www.rosenterapia.com